Ελληνικα
English Serbian Russian Română

ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ/ΤΩΝ ΘΕΣΗΣ/ΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΣ
Όταν εσείς ή ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας, επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να κλείσετε μία ή περισσότερες θέσεις σε ένα ταξίδι του θα πρέπει να συμπληρώσετε το δελτίο κράτησης, να το υπογράψετε και να καταθέσετε μία προκαταβολή ίση με το 30% της αξίας της εκδρομής. Με την υπογραφή σας στο έντυπο κράτησης επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε τους γενικούς όρους συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι και ότι συμφωνείτε με αυτούς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μεταξύ του γραφείου και εσάς. Η σύμβαση δε αυτή διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους και διατάξεις και αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας και μόνον. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ
Η σύμβαση του ταξιδιού σας γίνεται μεταξύ του γραφείου που δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας όπως αυτές αναφέρονται λεπτομερώς στη σύμβαση σας. Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη εφ' όσον καταβληθεί η σχετική προκαταβολή, όπως αυτή ορίζεται στους γενικούς όρους. Δήλωση συμμετοχής μπορεί απ' ευθείας στο γραφείο μας ή μέσω κάποιου από τα συνεργαζόμενα με το γραφείο ανά την Ελλάδα γραφεία. Για την καταβολή της προκαταβολής καθώς και για την εξόφληση, οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν μετρητοίς με πιστωτική κάρτα VISA-ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ - ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ – MASTERCARD – EUROCARD – DINERS – AMERICAN EXPRESS – TRAVEL CREDIT CARD. Η τελική εξόφληση, για την εγκυρότητα της συμμετοχής, πρέπει να γίνει τουλάχιστον 12(δώδεκα) μέρες πριν την αναχώρηση της κάθε εκδρομής. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, όχι αργότερα από 10(δέκα) μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού. Αν δεν πληρώσετε το υπόλοιπο του ταξιδιού σας 10 μέρες πριν την αναχώρηση σας, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Αν δηλώσετε συμμετοχή σε ένα ταξίδι σε λιγότερο από δέκα μέρες πριν την αναχώρηση, τότε πρέπει να καταβάλλεται την πλήρη αξία του ταξιδιού σας, κατά το στάδιο της κράτησης.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Η ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες που έχουμε προγραμματίσει για κάθε ταξίδι μας όπως και το συγκεκριμένο που διαλέξατε κατά την εγγραφή σας και τη δήλωση συμμετοχής σας. Επειδή όμως ετοιμάζουμε και προγραμματίζουμε τις διάφορες υπηρεσίες που σας προσφέρουμε πολύ πριν από την ημερομηνία της αναχώρησης σας και χρησιμοποιούμε υπηρεσίες πολλών προμηθευτών, ανεξαρτήτων μεταξύ τους, όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κρουαζιερόπλοια κλπ. Στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχουμε τον άμεσο έλεγχο, είναι δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές, τις οποίες εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακολουθήσουμε.. Οι αλλαγές αυτές είναι μικρής σημασίας . Αν έχουμε μια αλλαγή ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ τότε θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν την αναχώρηση, και να σας ενημερώσουμε. Αλλαγή μεγάλης σημασίας θεωρούμε αυτή που αλλάζει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης (πέρα των 12 ωρών) ένας ενδιάμεσος σταθμός του ταξιδιού σας ή να αλλάξει η κατηγορία των ξενοδοχείων, πλοίων κλπ. Σε μικρότερη. Στην περίπτωση αυτή έχετε τις εξής τρεις εναλλακτικές λύσεις. Α) Να δεχθείτε την αλλαγή Β) Να αγοράσετε ένα άλλο ταξίδι ( του γραφείου) με την ίδια τιμή πώλησης ή με την μεγαλύτερη αξία καταβάλλοντας την διαφορά Γ) Να ακυρώσετε το ταξίδι, με ταυτόχρονη είσπραξη όλων των χρημάτων που έχετε καταβάλει. Το γραφείο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, όταν μετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου αεροπορικής εταιρείας δεν πραγματοποιηθεί ή για άλλα γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο μας και παρά την επιμέλεια και φροντίδα μας δεν έχουμε την δυνατότητα να αποφύγουμε, όπως η αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, καθυστέρησης λόγω τεχνικής βλάβης, από πόλεμο, τρομοκρατικής ενέργειας από κοινωνικές αναταραχές, φυσικές καταστροφές απεργίες διαφόρων κλάδων, φυσικά φαινόμενα, επιδημίες, εμπάρκο. Σε θέματα μεταφοράς με πλοία, αεροπλάνα και τραίνα όσο και για τρην εξασφάλιση διαμονής η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στα πλαίσια των σχετικών Διεθνών Όρων Μεταφοράς . Αποφάσεις για καθυστέρηση ή αλλαγές δρομολογίων είναι πιθανών να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς ή άλλους οργανισμούς με αποτέλεσμα καθυστέρησης, αλλαγής δρομολογίων, πτήσεων. Το γραφείο δεν είναι δυνατόν να ελέγχει ή να προβλέπει τέτοιες ενέργειες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Για την πραγματοποίηση της εκδρομής που δηλώσατε συμμετοχή, απαιτείτε ελάχιστος αριθμός ατόμων ίση με 15. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει το ταξίδι, αν συμμετοχή κριθεί ανεπαρκείς ή για άλλα ανυπέρβλητα εμπόδια. Δεν θα ακυρώσουμε το ταξίδι 7 μέρες πριν την αναχώρηση σας, εκτός και αν προκύψουν σοβαροί λόγοι πέρα από τον έλεγχο μας(ως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 4. Στην περίπτωση που αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι σας έχετε δύο εναλλακτικές λύσεις. α) Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση υψηλότερης τιμής η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς τον πελάτη ταξιδιώτη. β) Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που μας κατεβάλατε με εξάντληση των υποχρεώσεων του γραφείου. Για ειδικές αναχωρήσεις , εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή ταξίδια με κρουαζιέρα ή ταξίδια με κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι πιθανώς να είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά κρατήσεων υψηλότερα. Η τακτοποίηση λογαριασμών που αφορούν ακυρώσεις γίνεται από το γραφείο μας τουλάχιστον 30 ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής/ταξιδιού.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αν εσείς ή κάποιος από την ομάδα/οικογένεια σας, ακυρώσει τη συμμετοχή του, χρειάζεται να μας γνωρίσει γραπτώς την απόφαση του αυτή. Η ακύρωση θα ισχύει από την ημέρα που θα λάβουμε γραπτώς (επί αποδείξει) την απόφαση ακύρωσης της συμμετοχής σας. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με τα παρακάτω πρόσθετα τέλη (τιμές κατ' άτομο). Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση ακυρωτικά τέλη ως εξής: α) Εκδρομές Ευρώπης – Μεσογείου 20€ κατ' άτομο β) Εξωτικά ταξίδια 30€ κατ' άτομο γ) Εσωτερικού 15€ κατ' άτομο Ακύρωση συμμετοχής 30-12 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της προκαταβολής III.Ακύρωση συμμετοχής 12-01 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας της εκδρομής . Για τα μέσα ολικής ναύλωσης charter κρουαζιέρες σκι εκθέσεις συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις τα ακυρωτικά φτάνουν μέχρι το 100 % της αξίας τους , ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης . Αλλαγές αεροπορικών εταιριών ή πτήσεων ( από πρωί σε βράδυ κλπ. ) δεν θεωρείται ότι αλλάζουν το χαρακτήρα του ταξιδίου και δεν είναι λόγος ακύρωσης της συμμετοχής του ταξιδιώτη . Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά τη εξέλιξη του ταξιδίου , οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν . Για τις αναχωρήσεις Πάσχα , Χριστούγεννα και εν γένει υψηλών περιόδων ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράμματος κατά την κρίση του γραφείου ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ θερμά να προμηθευτείτε μια σχετική ταξιδιωτική ασφάλιση που θα σας καλύψει για τους περισσότερους λόγους για τους οποίους γίνεται συχνά μια ακύρωση , ανάμεσα στις άλλες χρήσιμες καλύψεις .

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ
Όλες οι αναφερόμενες τιμές στον ειδικό ένθετο τιμοκατάλογο όπως και αυτή που αναφέρεται στο δελτίο κράτησης υπολογίσθηκαν με βάση τα στοιχειά κόστους και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημέρα έκδοσης του τιμοκαταλόγου . Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα , σε περίπτωση εκτάκτων αυξήσεων αεροπορικών ναύλων , ανατιμήσεως των ξένων συναλλαγμάτων μονάδων έναντι του ευρώ, ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων . Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 10 μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδίου και δεν αποτελεί λόγω ακύρωσης της συμμετοχής .

ΕΥΘΗΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Για την διοργάνωση των εκδρομών το γραφείο λειτουργεί σαν μεσάζων και χρησιμοποιεί για λογαριασμό των πελατών του αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρίες ξενοδοχεία , τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο . Δεν έχει συνεπώς ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες στις παροχές των υπηρεσιών των παραπάνω συντελεστών όπως : Αλλαγές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής και τις έμμεσες επιπτώσεις τους . Ατυχήματα ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες ( JET LAG ) υψόμετρο , επιδημίες τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας . Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες , απεργίες , διαδηλώσεις , πραξικοπήματα , πολέμους αεροπειρατείες , πυρκαγιές , σεισμούς , πλημμύρες ή καταστάσεις ανωτέρας βίας . Φθορά απώλεια ή κλοπή αποσκευών , προσωπικών αντικειμένων , χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγραφών κι οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη σε βάρος των πελατών του . Αντιθέτως μάλιστα , το γραφείο είναι υποχρεωμένο σε περιπτώσεις ανωμαλιών και καθυστερήσεων που οδηγούν σε πρόσθετες δαπάνες όπως π.χ. φαγητά , ξενοδοχεία , μεταφορές κλπ. να απαιτήσει από τους πελάτες του , των οποίων είναι μεσάζων να πληρώσουν επιτόπου κάθε πρόσθετη δαπάνη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί στο αρχικό πρόγραμμα . Το γεγονός ότι το γραφείο προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες του προθυμοποιείται να καλύψει τις επιπλέον δαπάνες λόγω πρόσκαιρης συναλλαγματικής αδυναμίας τους , δεν υπονοεί ότι φέρει έμμεσα την ευθύνη αυτών των ανωμαλιών και ότι δεν θα απαιτήσει νόμιμα από τους πελάτες του τα ποσά αυτά , μετά την επιστροφή τους και το τέλος του ταξιδίου .

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια , είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος . Η έλλειψη συνεπείας εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί , υποχρεώνει τον αρχηγό να αναχωρήσει με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες για την εκτέλεση του προγράμματος , με συνέπεια αφ' ενός για τον καθυστερημένο εκδρομέα την απώλεια της εκδρομής μετακίνησης η άλλης υπηρεσίας αφ' ετέρου και στην εταιρία να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για της υπηρεσίες που δεν προσφέρθηκαν . Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραιτήτων ταξιδιωτικών εγγράφων ( διαβατηρίων πιστοποιητικών εμβολιασμού αδειών αποδημίας κ.α ) καθώς και για την γνησιότητα των δηλώσεων τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές . Οι μετέχοντες σε ομαδικά ταξίδια δεν έχουν την ευχέρεια αλλαγής της διαμονής τους σε άλλα ξενοδοχεία από εκείνα που παραμένει όλο το γκρουπ ακόμα και αν προτίθενται να καταβάλουν την διαφορά τιμής . Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος σε όλη τη διάρκεια του ταξιδίου για τη φύλαξη σε ασφαλές μέρος του διαβατηρίου των χρημάτων του , των αεροπορικών εισιτηρίων του κλπ . Αν χάσετε κάτι , θα σας συνδράμουμε για την καλύτερη και πιο άμεση λύση . Όποια έξοδα χρειαστούν θα επιβαρύνουν εσάς . Ειδικότερα στα ξενοδοχεία , είναι διεθνείς πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή , που αφήνει κανείς στο δωμάτιο . Υπάρχουν ειδικά μικρά χρηματοκιβώτια για τέτοιες περιπτώσεις.

                                                                                         ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ
Ξενοδοχεία
Η εταιρία μας χρησιμοποιεί επιλεγμένα ξενοδοχεία με κριτήριο την ποιότητα , τη θέση του , ανάλογα με την εκδρομή και τις λογικές τιμές . Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάσταση αυτή , ενδέχεται η ποιότητα του ξενοδοχείου να διαφέρει από χώρα σε χώρα , έστω και αν η κατηγορία είναι ίδια . Τα τρίκλινα δωμάτια , είναι στην ουσία δίκλινα δωμάτια με την προσθήκη κάποιου έξτρα κρεβατιού και συνεπώς λιγότερο άνετα . Γι' αυτό συνιστούμε να αποφεύγονται . Η παραμονή σε όλα τα ξενοδοχεία εκτός αν ρητά αναφέρεται , είναι σε δωμάτια στάνταρ ( standard rooms ) . Σε όλο τον κόσμο , τα δωμάτια είναι διαθέσιμα για χρήση από τις 15.00 ( ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης του ταξιδιώτη ) Παράλληλα ο ίδιος ταξιδιώτης οφείλει να παραδώσει το δωμάτιο του από τις 10.00 μέχρι της 12.00 άσχετα πάντα με την ώρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο . Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να κρατήσει το δωμάτιο του κανείς πέρα από τις 12.00 εφ' όσον υπάρχει διαθεσιμότητα στο ξενοδοχείο κατ' αρχήν και πληρώσει το ανάλογο ενοίκιο .

Γεύματα
Σε όποια ταξίδια μας περιλαμβάνονται τα γεύματα ( ημιδιατροφή ) αυτά είναι είτε το βράδυ είτε το μεσημέρι ανάλογα το πρόγραμμα της ημέρας ώστε να μην διακόψει τις όποιες δραστηριότητες. Το γεύμα είναι συνήθως ' νταμπλ ντοτ ' δηλαδή , συγκεκριμένο γεύμα . Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για τα γεύματα που δεν παίρνει κανείς . Ειδικά μενού , π.χ χορτοφάγοι πρ' όλο που δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε καθώς δεν εξαρτάτε από εμάς ρυθμίζετε σχεδόν όλες τις φορές , μέχρι τώρα . Τα ποτά , εκτός αν ρητώς αναφέρεται , δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρηση σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχών προσωπικούς λογαριασμούς ( τηλέφωνα , ποτά κλπ ) Σε ουδεμία περίπτωση το γραφείο θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών.

Αποσκευές
Άσχετα με το είδος του αεροπορικού ταξιδίου (αεροπορικό , θαλάσσιο ή με πούλμαν). Το γραφείο αναλαμβάνει τη μεταφορά και πληρώνει αχθοφορικά μόνο μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους 20 κιλών για κάθε πελάτη του , εφ'όσον υπάρχουν αχθοφόροι . Εκτός από την βαλίτσα , οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις τους και μια μικρή αποσκευή , οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53x 26 x23 εκατοστά ( μήκος ύψους πλάτος αντίστοιχα ) . Σε περίπτωση υπερβάλλοντος βάρους , ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τη διαφορά .

Ταξιδιωτικά έντυπα
Πριν από την αναχώρηση θα έχετε τις πτήσεις σας , το δρομολόγιο τα ξενοδοχεία κλπ. λεπτομερώς. Είναι πιθανόν όμως σε περιπτώσεις καθυστερημένης εγγραφής (ή εξόφλησης ) να παραλάβετε τα έντυπα σας στο αεροδρόμιο αναχώρησης από Ελλάδα . Παρακαλούμε να προσέξετε την ώρα και τον τόπο συγκέντρωσης στο αεροδρόμιο στα έντυπα που θα παραλάβετε. Οι ώρες που αναφέρονται εκεί βασίζονται στο 24 ωρο σύστημα ( πχ 13.00 αντί 1 μ.μ )

Πρόσθετες δαπάνες
Αναφέρονται στον τιμοκατάλογο και μπορεί να είναι : Φόροι αεροδρομίων Ελλάδος και αλλοδαπής , βίζες , λιμενικά τέλη και φόροι ( κρουαζιέρες ) ή ειδικές προσαυξήσεις ( αψηλής ) εποχής .

Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Το ομαδικό ταξίδι προϋποθέτει από τη φύση του τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος , καλής διάθεσης μεταξύ των εκδρομέων και συνεργασία ως προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του αρχηγού. Η αλληλοκατανόηση των εκδρομέων και η ευχάριστη διάθεση τους στη διάρκεια της εκδρομής , απεικονίζει τον υψηλό βαθμό ποιότητας και πολιτισμού των Ελλήνων εκδρομέων και εξασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη της κάθε εκδρομής . Η εταιρία μας έχει φροντίσει για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του ταξιδίου . Είναι όμως πιθανόν κάποια στοιχεία τα οποία έχει δώσει να έχουν αλλάξει ιδίως σε περίοδο αργιών ( ωράρια μουσείων , τραπεζών κλπ ) Οι αρχηγοί – συνοδοί και οι αντιπρόσωποι μας θα ενημερώσουν τους ταξιδιώτες τους κατά τη διάρκεια της εκδρομής . Γενικά , σε όλα τα ταξίδια , οι συνοδοί- αρχηγοί προτείνουν στον ελεύθερο χρόνο εκδρομές οι οποίες δεν αναφέρονται στα προγράμματα . Το κόστος αυτών των εκδρομών καθορίζεται από τον αρχηγό ( αναλόγως των συμμετοχών ) και καταβάλλεται επί τόπου σε συνάλλαγμα . Το γραφείο δεν ευθύνεται για τις οποιεσδήποτε αγορές και προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδίου , έστω και αν συνοδεύει ο αρχηγός της εταιρίας μας.